1. Allmänt

Webbpris.se drivs av Webbofferter Sverige AB, 559101-7024 och tillhandahåller en digital förmedlings tjänst där konsumenter får hjälp att hitta tjänsteföretag genom att lämna in en förfrågan som sedan förmedlas till anslutna företag. Användarvillkoren tillämpas på Webbofferters webbplats och mobila applikationer. Du som besökare och uppdragsgivare benämns som ”konsument” alternativt ”användaren”. Företag som är anslutna till Webbplatsen kallas ”leverantörer”. ("Konsumenter") beskriver vad de behöver för hjälp sedan sammanställer Webbofferter informationen och förmedlar uppdraget till tjänsteföretag ("leverantörer"). Som konsument är det alltid kostnadsfritt att använda Webbofferters tjänster och man förbinder sig aldrig till att välja någon av de leverantörer man kommer i kontakt med via Webbofferter. Genom att lämna en förfrågan eller skapa ett konto hos Webbofferter accepterar konsumenten Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av tjänsten.

2. Allmänna regler

Att följa svensk lag är en förutsättning när Webbofferters tjänster används. Det finns en risk att du blir avstängd vid överträdelse mot dessa lagar och regler. Publicering av copyrightskyddat material, pornografi och främjande av droger är strängt förbjudet. Du får inte använda Webbofferter för distribution av material som är olagligt eller olagliga aktiviteter som kan verka stötande. Exempel är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbing, intrång på copyrightskyddat material. Om du bryter mot dessa regler kan du bli avstängd och polisanmäld. Vid överträdelse kan vi rapportera till er ISP. Länkningar till sidor som innehåller olagligt material är inte tillåtet, och användaren hålls direkt som ansvarig. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är inte tillåter att ladda upp filer som innehåller virus/koder och som kan skada webbplatsen eller andra besökare. Den information du lämnar om dig själv som konsument måste vara korrekt. Du måste ange de obligatoriska uppgifterna korrekt. (Förnamn, e-postadress och telefonnummer). Väljer du att fylla i övrig information måste denna också vara korrekta. Om en presentation inte är personlig kan denna komma att tas bort.

3. Användaruppgifter

Webbofferter Sverige AB, är personuppgiftsansvarig och förvaltar användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) . Användaruppgifter samt övrig kontaktinformation som anges på Webbofferter ska vara korrekt. Vid registrering eller offertförfrågan så godkänner du att dina uppgifter lämnas till de företag som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att leverantörerna har möjlighet att köpa din kontaktinformation via förmedlingstjänsten Webbofferter. Vi prioriterar alltid att skydda din integritet , därför är det endast ett begränsat antal personer (med särskild behörighet) som har tillgång till personuppgifterna. För att konsumenter ska kunna använda sig utav Webbofferters tjänster och dess funktioner så är dessa uppgifter nödvändiga. Adressuppgifterna kan också komma att användas för kundanalyser, utveckling och riskhantering. Det kan bli aktuellt att Webbofferter överlåter statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Ett konto hos Webbofferter kräver att Webbofferter registrerar ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Syftet med detta är att du som konsument ska kunna använda Webbofferter och dess funktioner, samt att förhindra/underlätta spårning av överträdelse av de allmänna villkoren. Webbofferter kommer inte att sälja vidare dina användaruppgifter till tredje part. Dock kan det förekomma att vi lämnar ut namn, e-postadress och telefonnummer till partners som vi samarbetar med. Detta med syftet att kunna förbättra av våra tjänster. Görs förfrågningar i syfte att försämra och missleda Webbofferters leverantörer utan intresse för att anlita ett företag har Webbofferter rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

4. Ansvar vid köp av tjänster via Webbofferter.

Webbofferter är en förmedlingstjänst mellan konsumenter och leverantörer, därmed ska konsumenten och leverantören ta ansvar över alla överenskommelser som sker via tjänsten. Webbofferter ansvarar inte för affärsöverenskommelser som sker via förmedlingstjänsten. Webbofferter är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som sker och därför också fri från ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter eller av tjänster via förmedlingstjänsten Webbofferter, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter, utebliven leverans eller tvister. Användaren har ingen rätt att kräva Webbofferter på ersättning för ekonomisk eller annan skada.

5. Immateriella rättigheter

Webbofferter har rättighet att ändra, kopiera, visa upp och distribuera material som du publicerat. Bland annat offertförfrågingar i samband med marknadsföring av sidan, samt annonser utan skyldighet att betala ersättning. (Obs. Detta gäller inte vid privata meddelanden). Webbofferter innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, logotyp och övriga material och information som görs tillgängligt för användaren genom användningen av tjänsten även så den bakomliggande programkoden för tjänsten. Materialet ägs av Webbofferter och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som varumärkeslagen. Material och information får inte användas på annat sätt än den som sker vid normal användning av tjänsten.

6. Ändrade villkor

Webbofferter förbehåller sig rätten att göra förändringar i villkoren om vi anser att det är nödvändigt eller om lagar och förordningar kräver detta. Det är användarens eget ansvar att regelbundet gå in och läsa villkoren. Om förändringar sker på ett betydande sätt kommer Webbofferter att meddela detta till användarna. Fortsätter du att använda Webbofferter anser vi att du godkänt våra förändrade villkor och regler.

7. Cookies

Webbofferter utnyttjar cookies för att kunna hålla information om enskilda användares aktiviteter på sidan. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbplats för användaren eller ger oss statistik om användandet av vår webbplats. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med dig som person. Information om besökaren kan inte spåras av Webbofferter via cookies. Informationen kan komma att användas till:

  • att verifiera påloggning.
  • att automatiskt fylla i formulärfält för användaren vid återbesök till Webbofferter.se
  • att kontrollera samt identifiera användaren vid aktivitet på Webbofferter.se (session cookie).

Vi använder Google Analytics som är Googles analysverktyg vilket hjälper oss att förstå hur våra besökare använder våra tjänster. Programmet kan använda cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbplatser utan att enskilda besökare kan identifieras.

8. Tillämplig lag

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas. Kontaktinformation till Webbofferter:
info@webbpris.se

Användarvillkor för konsumenter senast uppdaterad 2021-09-14.